فعالیت های عمرانی و فرهنگی

ورود به سایت

دفن بدن مطهر امامزاده

پس خواجه حسب الوصيت آن حضرت به تدفين آن جناب پرداخت. چون کلنگ بر زمين فرو برد قبري کنده ظاهر شد. خواجه نظر در آن قبر نموده، خيري به نظر خواجه جلوه گر نشد. خواجه در فکر فرو رفته که ناگاه صدائي شنيد که مي گفت : يا نور ديده گرامي ، به نيک نامي ، شربت شهادت چشيدي. چون خواجه نظر نمود جواني درآورده که لمعه نور از آن سرو قامت باريد و بر اين گنبد سپهر کرده بلند مي نمود. خواجه سلام کرد، جواب شنيد که عليک السلام، يا خواجه معين الدين جزاک الله خيراً که در ياري نور ديده وفرزند برگزيده من ثابت قدم بودي وخود را از سؤال رستخيز قيامت معاف نمودي. پس آن نعش شريف را به دست مبارک آن حضرت در آن قبر سپردند و از نظر خواجه ، غيبت فرمودند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دلنوشته ها

گالری تصاویر